info

1

Obsah

2

Tiráž

3

Didaktické materiály a Galerie

Co je klimatická Změna?

Atmosféra a její vývoj v historii
Jak funguje počasí?
Přírodní změny klimatu
Doba ledová a meziledová
Klimatické katastrofy
Skleníkové plyny
Spalování fosilních paliv
Množství CO2 v historii a dnes

Co změna klimatu způsobuje?

Dopady změny klimatu
Vedro
Sucho
Přírodní katastrofy
Stěhování národů

Jak můžeme změnu klimatu zastavit?

Čistá energie
Šetření energiemi
Doprava
Průmysl
Zemědělství
Podpora biodiverzity

Co může dělat každý z nás?

Vzdělání
Zodpovědná konzumace
3R
Aktivismus
Péče o své duševní zdraví

Blboun nejapný klimapedia.cz
Blboun nejapný klimapedia.cz

Tiráž

Stránky byly vytvořeny jako diplomová práce Alexandry Zamouřilové pod vedením Václava Šlajcha na Západočeské univerzitě v Plzni, 2022.
Text sepsal Jakub Zamouřil. 

Didaktické materiály a Galerie

Kapitola 1

Kapitola 2

Kapitola 3

Kapitola 4

Giphy