Kapitola 3

Co může dělat každý z nás?

Kapitola 4

Co může dělat každý z nás?

1

Vzdělání

2

Zodpovědná konzumace

3R

4

Aktivismus

5

Péče o své duševní zdraví

Kapitola 4

Co může dělat každý z nás?

Vzdělání

To, co v dnešní době prožíváme, není první klimatická změna v historii Země, není to ani první krize v lidské historii. Věda a historické znalosti nám umožňují zorientovat se v současném problému a hledat jeho řešení. 

Vzdělání přístupné všem je velmi důležité pro to, abychom změnu klimatu, ale i další problémy lidstva, mohli vyřešit. Ne každý má dobré počáteční podmínky pro dobré porozumění světu, mnoho lidí kvůli nepříznivým okolnostem, které jsou mimo jejich vliv, nemá prostředky, schopnosti, nebo dobré prostředí pro získávání kvalitních informací. Dobře zpracované a srozumitelné zdroje informací přístupné všem však mohou lidem pomoci překonat jejich nepříznivé okolnosti a dosáhnout lepšího porozumění v různých oblastech.

Lepší orientace ve světě, ať už se týká všeobecných, ekonomických, či sociálních znalostí, člověku může velmi pomoci. Finančně gramotný člověk může snadněji nabýt finančních prostředků. Kdo se vyzná v sociálních znalostech, může prohloubit pohled na sebe v rámci společenského ekosystému nebo i v rámci sebe samotného. Všeobecné znalosti mohou lidem pomoci pochopit souvislosti v rámci našeho světa a vysvětlit systematické či individuální okolnosti.

Člověk může řešit problém správným způsobem pouze tehdy, když mu dobře rozumí. Čím více lidí tedy porozumí změně klimatu, problému, který zasahuje nás všechny, tím lépe se ji nakonec podaří vyřešit.

Zodpovědná konzumace​

Při nákupu většiny produktů, které používáme, máme na výběr, ať už jde o původ produktu, jeho značku, nebo jeho kvalitu. V současnosti bohužel často platí, že ten nejlevnější produkt je také ten nejškodlivější, ať už jde o životní prostředí nebo o pracovní podmínky lidí, kteří se podílejí na jeho výrobě. 

Ačkoliv je nemožné kontrolovat úplně vše, co si člověk nakoupí, základní porozumění tomu, z čeho se který produkt vyrábí a jaké jsou dopady jeho výroby, může člověku při výběru pomoci. Pokud si dostatečné množství lidí bude kupovat variantu produktu, která je lepší pro lidstvo či pro životní prostředí, výrobci začnou tuto variantu upřednostňovat.

Existuje však ještě důležitější součást zodpovědné konzumace, a tou je neplýtvání. Produkt, který člověk pořádně nevyužije, se v první řadě ani vůbec nemusí vyrobit.

Z této filozofie vychází zásada takzvaných 3R: Reduce, Reuse, Recycle.

Zodpovědná konzumace

Při nákupu většiny produktů, které používáme, máme na výběr, ať už jde o původ produktu, jeho značku, nebo jeho kvalitu. V současnosti bohužel často platí, že ten nejlevnější produkt je také ten nejškodlivější, ať už jde o životní prostředí nebo o pracovní podmínky lidí, kteří se podílejí na jeho výrobě. 

Ačkoliv je nemožné kontrolovat úplně vše, co si člověk nakoupí, základní porozumění tomu, z čeho se který produkt vyrábí a jaké jsou dopady jeho výroby, může člověku při výběru pomoci. Pokud si dostatečné množství lidí bude kupovat variantu produktu, která je lepší pro lidstvo či pro životní prostředí, výrobci začnou tuto variantu upřednostňovat.

Existuje však ještě důležitější součást zodpovědné konzumace, a tou je neplýtvání. Produkt, který člověk pořádně nevyužije, se v první řadě ani vůbec nemusí vyrobit.

Z této filozofie vychází zásada takzvaných 3R: Reduce, Reuse, Recycle.

Reduce

Reuse

Recycle

Reuse klimapedia.cz
Recycle klimapedia.cz

Reduce, neboli snížení množství věcí, co nakupujeme. Podobně jako je to u energie, nejvíce ekologický je ten produkt, který se nevyrobí, protože není potřeba. Zamezením plýtvání a nakupování zbytečných produktů může každý člověk přispět k ochraně klimatu i životního prostředí obecně.

Reuse, neboli opakované používání. Je mnohem ekologičtější si pořídit produkt, který vydrží mnoho použití, než si stále dokola pořizovat jednorázové produkty. Tím přispějeme ke snížení množství produktů, které je potřeba vyrobit, i ke snížení množství odpadu.

Recycle, neboli využití použitého výrobku pro výrobu nového produktu. To může znamenat recyklaci ve sběrném dvoře, kdy se ze sebraných materiálů vyrábějí nové produkty, ale může to znamenat i nalezení nového a občas i kreativního využití staré či rozbité věci u nás doma.

Aktivismus

Změnou svého osobního životního stylu člověk může pomoci změnu klimatu zpomalit, avšak sám jako jedinec nikdy nedosáhne velké změny. Pro úplné zastavení změny klimatu je nutné velké množství systémových změn, z nichž některé je obtížné politicky prosadit. Každý však může pomoci jejich prosazení tím, že se bude aktivně angažovat na místní politické úrovni, ať už jde o setkávání s politiky a jejich přesvědčování, nebo o formální nástroje jako jsou petice, žaloby, či zasílání připomínek k různým plánům.

Samozřejmě ne vždy dojdou akce aktivních jednotlivců ke zdárnému konci. Rozhovory s politiky nemusí vést k žádným výsledkům, petice a připomínky mohou být ignorovány. V tu chvíli je dobré politikům, ale i ostatním nezúčastněným lidem ukázat, že změna klimatu je pro nás závažný problém a vyžadujeme jeho řešení, a to shromážděním, demonstrací či pochodem. Čím více lidí se sejde na takových akcích, tím vážněji budou politici tento problém brát.

Systémová opatření nepřijdou ze dne na den. Občas je dobré provést i nějakou akci, která má přímý výsledek, kde se člověk může hned pokochat plody své práce. Může jít o vyčištění lesa či parku od smetí, sázení stromů, či vytvoření dobrých podmínek pro místní zvířata. Ať už je to cokoli, tyto akce sice nepomohou přímo zastavit změnu klimatu, ale mohou pomoci ukázat ostatním, že péče o naše životní prostředí je důležitá.

Péče o své duševní zdraví

Změna klimatu je závažný problém, který postihuje nás všechny, a bude nás doprovázet po zbytek našich životů. Je snadné tváří v tvář této katastrofě cítit smutek, vztek či beznaděj. Tyto pocity nám však neusnadní se s ní potýkat, naopak má pak člověk tendenci upadat do apatie a tomuto problému se vyhýbat.  Je proto důležité současně s péčí o naši planetu a o lidstvo také umět pečovat o sebe a s negativními emocemi se umět vyrovnat.

Jedním z možných způsobů, jak zlepšit své schopnosti vyrovnat se s tímto problémem, je dostatečně se o změně klimatu a jejích dopadech vzdělat. Strach z neznámého je pro lidi přirozený, a znalost do důsledků toho, co změna klimatu i snahy ji zastavit přinesou, umožní člověku snadněji tyto důsledky přijmout.

Současně je také dobré nevystavovat se permanentně přívalu negativních zpráv na internetu a sociálních médiích, ale naopak si občas dopřát informační klid. Cenný může být i čas strávený v přírodě, kde se člověk může na vlastní oči přesvědčit, že díky odolnosti přírody i přes všechny lidské zásahy zvířata i rostliny nadále žijí a prosperují.

Nakonec je také dobré si uvědomit, že člověk jako jednotlivec svět nezmění, a ačkoliv se může pokoušet o malé postupné změny, málokdy uvidí konkrétní výsledky své práce. To však neznamená, že bychom neměli nic dělat, protože když velké množství lidí dosáhne malinké změny, celková změna v součtu bude významná. Každý člověk může pomoci jen tak, jak zvládne, a i když je to třeba jen drobný příspěvek, stále je to pozitivní posun ke zlepšení stavu světa, ve kterém žijeme.